ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Ειδικευόμαστε στη Μετάφραση Ιατρικού και Φαρμακευτικού Περιεχομενου

Ιατρικές Εξετάσεις όλων των Ειδικοτήτων

Φάκελοι ασθενών (Patient dossiers)

Επικοινωνία με νοσηλευτικά ιδρύματα εξωτερικού

Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Φαρμάκων (PILs)

Ένθετα συσκευασιών Φαρμάκων

Πρωτόκολλα Κλινικών Δοκιμών και Τροποποιήσεις τους

Κάρτες ασθενών (Patient cards)

Έντυπα συγκατάθεσης μετά από ενημέρωση (ICFs)

Φαρμακολογικές μελέτες – αναλύσεις

Άρθρα για φαρμακευτικά προϊόντα

Προϊόντα - επεμβάσεις αισθητικής

Περιλήψεις των Χαρακτηριστικών Φαρμάκων (SPCs)

Καλλυντικά

Επιστημονικά άρθρα και ιατρικές μελέτες

Ιατρικά Λεξικά

Πτυχιακές εργασίες φοιτητών ιατρικής

Ιατρική Μετάφραση
30+ Χρόνια Εμπειρίας

Στη Metaglossa ειδικευόμαστε στις μεταφράσεις ιατρικού και φαρμακευτικού περιεχομένου, διατηρώντας πολυετείς συνεργασίες με κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες, ιατρικές δομές και κορυφαίους επιστήμονες υγείας.

Επιθυμείτε Μετάφραση
Ιατρικού Περιεχομένου;